KALİTEMİZ

BETAAVM, inşaat ve gıda sektöründe hizmet veren bir kuruluş olarak tüm müşterilerinin gereksinimlerini ve beklentilerini zamanında ve en iyi şekilde karşılamayı kalite politikasının temeli olarak görmektedir.

BETAAVM, çalışanları arasında sürekli mobil bir iletişimi ön planda tutarak kaliteli, düşük maliyetli ve doğru termin üçgeninde bir hizmet prensibini benimser.

BETAAVM, kendi kalite sistemini sürekli iyileştirmeyi ve bu sayede en yüksek müşteri tatmini sağlamayı kalite anlayışının esas unsuru olduğu düşüncesindedir.

BETAAVM, hizmet ve ürün sektöründeki konumu bugün ve gelecekte daima iyileştirerek sürdürmeyi ve dolayısı ile de marka güvenirliliğinin ve sürekliliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bu kalite politikası sürekli gözden geçirilir ve güncellenir.
BETAAVM HEAD OFFICE:

Metroport Busidence, Eski Londra Asfaltı, Kültür Sk.
No:1 Kat:10 D:1007 Bahçelievler-İstanbul/Turkey

Tel : +90 212 442 49 31
Fax : +90 212 442 49 41