VİZYON
Betaavm olarak dünya ticaret ve üretimine dürüst ve mükemmel şekilde hizmet etmektedir.

MİSYON
Uzun vadeli, sürdürülebilir bir büyüme sağlamak ve sürekli değer yaratmaktır. Bu amaç sadece operasyonların iyileştirilmesi veya maliyetlerin azaltılmasından daha çok şirket kaynaklarının kaldıraç faktörü kullanarak daha fazla istihdam yaratmak, çalışanlara refah ve mutluluk, hissedarlara ise yatırdıkları sermaye miktarlarına göre daha fazla getiri sağlamaktadır.
BETAAVM HEAD OFFICE:

Metroport Busidence, Eski Londra Asfaltı, Kültür Sk.
No:1 Kat:10 D:1007 Bahçelievler-İstanbul/Turkey

Tel : +90 212 442 49 31
Fax : +90 212 442 49 41